percussion cap

percussion cap
kapsulė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sužadinimo priemonė šaunamiesiems užtaisams padegti arba sprogstamųjų (sprogdinamųjų) užtaisų detonacijai sukelti. Kapsulė – tai plonas metalinis arba plastikinis gaubtelis su įpresuotu greitai sprogstančiu arba padegamuoju mišiniu. Skiriamos padegamosios ir detonuojamosios kapsulės, kurios perduoda sužadinamąjį impulsą (ugnies pliūpsnį arba detonuojamąjį impulsą). atitikmenys: angl. cap; percussion cap; primer rus. капсюль

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Percussion cap — Percussion Per*cus sion, n. [L. percussio: cf. F. percussion. See {Percuss}.] 1. The act of percussing, or striking one body against another; forcible collision, esp. such as gives a sound or report. Sir I. Newton. [1913 Webster] 2. Hence: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • percussion cap — ► NOUN ▪ a small amount of explosive powder contained in metal or paper and exploded by striking …   English terms dictionary

  • percussion cap — n. a small container holding a charge that explodes when struck, used as in firing a gun …   English World dictionary

  • Percussion cap — The percussion cap, introduced around 1830, was the crucial invention that enabled muzzle loading firearms to fire reliably in any weather. Before this development, firearms used flintlock ignition systems which produced flint on steel sparks to… …   Wikipedia

  • percussion cap — percus′sion cap n. mil a small metallic cap containing an explosive powder, detonated by percussion to fire the charge of small arms …   From formal English to slang

  • percussion cap — a small metallic cap or cup containing fulminating powder, formerly exploded by percussion to fire the charge of small arms. [1815 25] * * * …   Universalium

  • percussion cap — /pəˈkʌʃən kæp/ (say puh kushuhn kap) noun a small metallic cap or cup containing fulminating powder, formerly exploded by percussion so as to fire the charge of small arms …  

  • percussion cap —    Small metal cup containing a priming compound used in/on percussion firearms. It is placed on the nipple …   Forensic science glossary

  • percussion cap — noun Date: 1823 cap 5 …   New Collegiate Dictionary

  • percussion cap — noun a detonator that explodes when struck • Hypernyms: ↑detonator, ↑detonating device, ↑cap • Part Meronyms: ↑mercury fulminate, ↑fulminate of mercury, ↑fulminating mercury …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”